Generalforsamling UpArt 2017


Torsdag den 30/11-17 kl.19:00 afholder UpArt Generalforsamling i Teatersalen på Faxehus
Efterskole. Vi mangler medlemmer til bestyrelsen og opfordrer alle med interesse i UpArt til at
møde op. Vi sørger for kaffe og te.


Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Regnskab- og formueforhold.
4. Forelæggelse og godkendelse af vedtægter.
5. Indkomne forslag.
- Foreningens digitale platform.
6. Valg i henhold til §6
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant valg af 1 revisor og revisorsuppleant.
8. Evt. valg til bestyrelsen /nedsættelse af udvalg.
9. Evt.


Peder Lund
Formand